Språk i skrift

Vi fick i uppdrag av översättaren Språk i skrift att ta fram en logotyp och visitkort till företaget. Logotypen skulle kännas enkel och gärna ha en koppling till text och skrivande.


Logotyp

Visitkort