Röstfabriken

Vi fick i uppdrag av Röstfabriken att ta fram en logotyp till deras logopedverksamhet. Eftersom de riktar sig till både barn och vuxna ville de ha en logotyp som kändes mjuk och lekfull, men som samtidigt skulle inge förtroende och upplevas seriös.

Vi skapade en ordbild som tillsammans med en symbol i form av en förenklad fabrik formar logotypen. Symbolen, som plockar upp prickarna från Ö:et och formen av ett N från företagsnamnet, kan även användas separat på till exempel visitkort eller i företagets lokaler.

Logotyp