MARIE ULLNERT FOTOGRAF

På uppdrag av Marie Ullnert Fotograf arbetade vi fram en logotyp och ett visitkort. Logotypen skulle vara enkel och avskalad och ha en koppling till fotografyrket. 

Logotyp

Visitkort