Väggmålning Hemsida24

Hemsida24 anlitade oss att göra en väggmålning på deras nya kontor. Rummet som vi fick i uppdrag att måla skulle användas som ett kreativt konferensrum och vi valde därför att arbeta kring temat kreativitet och idégenerering. Vi har valt att kalla målningen “Kreativ djungel” då vi har liknat den kreativa processen vid en djungel - till en början kaosartad men samtidigt full av möjligheter och med saker att upptäcka. Liknelsen kommer också ur att idéer växer fram under processens gång, att de behöver vattnas och får näring av att byggas tillsammans. Vi har även arbetat med att väva in element i målningen som kan kopplas till Hemsida24s verksamhet som rör datorer och programmering.

Väggmålning