Turkos färgställning

Grön färgställning

Röd färgställning

UTSMYCKNINGAR I TRAPPHUS PÅ DRAGSPELSGATAN

I uppdrag av Bostadsbolaget och PE Arkitektur har vi arbetat med utsmyckningar för trapphus i 16 stycken höghus på Norra och Södra Dragspelsgatan i Västra Frölunda, Göteborg. Uppdraget resulterade i nio stycken unika motiv i tre olika färgställningar som monteras som tapeter.


Vi ville skapa ett lekfullt och glatt inslag i trapphusen och motiv som speglar omgivningen kring Dragspelsgatorna på ett positivt sätt. Bland annat genom inspiration från gatornas musiktema och platsens koppling till havet. Genom att arbeta med både abstrakta och föreställande element blir motiven öppna för tolkning och betraktaren kan själv upptäcka nya detaljer efter hand.


Vi har också tagit tillvara på husens historia som knyter an till estetiken och arkitekturen från 50- och 60-talet. I husens entréplan finns utsmyckningar i form av emaljmålningar från flera kända konstnärer verksamma under perioden som vi har valt att hämta inspiration från, bland annat Stig Lindberg.

I framtagningen av färgställningarna har vi inspirerats av det kakel som finns bevarat i entréerna för att skapa ett enhetligt uttryck.

Utsmyckning

Tapet