Språk i skrift

Vi fick i uppdrag av översättaren Språk i skrift att ta fram en logotyp och visitkort till företaget.

LOGOTYP 

VISITKORT